Gazi Teknopark’ın BİGG Programı kapsamındaki rolü nedir?
BİGG Anahtar Programı'na kimler başvurabilir?
Program kapsamında girişimcilere sunulan hizmetlerden herhangi bir ücret talep edilmekte midir?
BİGG Anahtar Programına ekip olarak başvurmak mümkün müdür?
Ekip olarak yapılan başvurularda tüm ekip üyelerinin başvuru kriterlerinin sağlaması gerekir mi?
Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?
Değerlendirme süreçlerinde belirlenmiş bir öncelikli alan var mıdır? Her alandan gelen başvurular eşit ölçüde değerlendirilmekte midir?